christoffer-engstrom-1ouGlRChSbY-unsplash
Actueel

Aanpassingen in portefeuilles en plan van aanpak

Door: Guido van Hattem

Wilt u weten of en hoe wij wijzigingen doorvoeren in de portefeuilles? Hoewel een oude beurswijsheid zegt ‘als je geschoren wordt, moet je stil zitten’, hebben wij vanaf 12 maart en de dagen hierna, een aantal transacties in de portefeuilles doorgevoerd. Deze houden verband met onze keuze om de assetclass aandelen op te hogen naar een neutrale weging. We zagen namelijk zeker kansen voor een herstelbeweging na de enorme dalingen op de aandelenmarkten.

aex

Als gevolg daarvan hebben we aandelen bijgekocht middels een wereldwijd beleggende ETF: iShares MSCI World UCITS ETF. Dit is gefinancierd door kortlopende Staatsobligaties, die hun waarde goed hebben behouden, te verkopen. We hebben gekozen voor deze ETF’s omdat deze gemakkelijk, flexibel en snel zijn te kopen en verkopen. Als de herstelbeweging doorzet zullen we vervolgens de bijgekochte positie ook weer verkopen. Wat ons betreft is het namelijk te vroeg voor een (fors) overwogen positie in aandelen.

Een aantal fondsen in onze portefeuilles zijn flink in waarde gedaald als gevolg van de correctie. De komende periode zullen we gebruiken om portefeuilles te herbalanceren. Hiermee bedoelen we dat we portefeuilles terug in lijn brengen met de gewenste procentuele weging.

Sluiten