josh-calabrese-qmnpqDwla_E-unsplash
Actueel

Beleggingsvisie Toekomstbeleggen mei 2020

Door: Gerbert Klop

Tijdens de afgelopen roerige maanden hebben wij in de portefeuilles een aantal wijzigingen doorgevoerd. Rond half maart, tijdens de daling van de aandelenbeurzen, hebben wij de onderwogen positie in aandelen verhoogd naar een neutrale weging door de aankoop van goed verhandelbare aandelentrackers die de MSCI World index volgen. Om geld daarvoor vrij te maken besloten we om een gedeelte van de staatsobligaties en een gedeelte van de alternatieve beleggingen / hedge funds te verkopen. Vlak daarna bereikten de beurzen hun (voorlopige?) bodems. Daarna zetten de beurzen een felle stijging in, waarmee ongeveer de helft van de voorgaande daling werd goedgemaakt (zie grafiek van de MSCI World hieronder afgebeeld). Op donderdag 9 april, de dag voor het lange paasweekend en het begin van het bedrijfscijferseizoen, besloten wij om de winst op de half maart gekochte aandelentrackers te verzilveren. En daardoor brachten wij de weging van de categorie aandelen weer terug naar een licht onderwogen positie.

beleggingsvisie - msci world

De tactische asset allocatie die wij momenteel hanteren, behelst een lichte onderweging van aandelen en een zware onderweging van obligaties. In het aandelengedeelte hebben we de zeer zware onderweging in Noord-Amerika teruggebracht naar een zware onderweging. Onze huidige regio allocatie aandelen ziet er als volgt uit:

Aandelen
licht onderwogen
Noord-Amerika
zwaar onderwogen
Europa
zwaar overwogen
Azië-Pacific (incl. Japan)
licht overwogen
Opkomende markten
neutraal
Frontier markten
licht overwogen

Onze huidige allocatie obligaties, alternatieve beleggingen en vastgoed ziet er als volgt uit:

Obligaties
zwaar onderwogen
Staatsleningen
neutraal
Bedrijfsobligaties
neutraal
High Yield bedrijfsobligaties
neutraal
Alternatieve beleggingen
zwaar overwogen
Vastgoed
licht overwogen

Wat heeft gewerkt

De onderweging in aandelen heeft goed uitgepakt. En dat geldt ook voor het kopen en verkopen van de trackers tijdens de scherpe daling en stijging van de aandelenbeurzen.

In het aandelengedeelte hebben een aantal thema / trend beleggingen, zoals biotechnologie en goudmijn bedrijven, een positief en dus (veel) hoger rendement opgeleverd ten opzichte van de MSCI AC World.

Het bijkopen van staatsobligaties in het vierde kwartaal van 2019 ten koste van bedrijfsobligaties heeft goed uitgepakt.

Net als het ophogen van de weging in Amerikaanse aandelen in datzelfde kwartaal.

En wat heeft niet gewerkt

De nog steeds zwaar onderwogen positie in Amerikaanse aandelen. De Amerikaanse beurzen hebben wederom goed gepresteerd onder aanvoering van een beperkt aantal zeer grote technologiebedrijven.

De staatsobligaties van opkomende landen hebben in tegenstelling tot het afgelopen jaar het laten afweten en leveren een negatieve bijdrage aan het rendement.

Ook hebben een tweetal alternatieve beleggingen (hedge funds) zich (nog) niet kunnen onttrekken aan de neergaande beurzen.

Sluiten