Header - De invloed van duurzaamheid op beleggen
Actueel

De invloed van duurzaamheid op beleggen

Door: Patrick Zuijderwijk

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven en wordt steeds meer betrokken bij de keuzes die we maken. Soms gebeurt dit vanuit eigen overtuiging, soms door een omgeving die duurzaam handelen stimuleert maar bijvoorbeeld ook omdat de overheid steeds meer inzet op duurzaamheid.

De basis voor het duurzame denken van de overheid is onder andere gelegd in 2015 toen de internationale gemeenschap afspraken heeft gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan in het zogenaamde ‘akkoord van Parijs’. Hierin is vastgelegd dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Dit moet er voor zorgen dat de wereldwijde temperatuurstijging wordt beperkt tot 2°C ten opzichte van het pre-industriële niveau en is er zelfs een streven om de temperatuurstijging tot maximaal 1,5°C te beperken. Deze temperatuurstijging wordt gezien als een veilige grens. Hierboven worden mogelijk verschillende kritische grenzen geraakt waardoor klimaatverandering in een zichzelf versterkende spiraal terecht kan komen.

Nations Unies klimaat

De Verenigde Staten hebben zich onder de nieuwe president Biden weer gecommitteerd aan het klimaatakkoord nadat zijn voorganger Trump eerder uit het akkoord was gestapt. Biden heeft de ambitie uitgesproken om alle elektriciteit per 2035 CO2- neutraal op te wekken. In 2050 moet de netto uitstoot van broeikasgassen in de Verenigde Staten tot nul zijn gereduceerd.

Ook het nieuwe investeringspakket van Biden in de infrastructuur van de VS ter waarde van 1900 miljard $ zorgt voor een stimulans van duurzame investeringen. Van het totale bedrag gaat meer dan 600 miljard $ naar conventionele projecten zoals wegen, bruggen en openbaar vervoer, maar gaan er ook honderden miljarden naar breedband internet op het platteland, het verbeteren van de elektrische infrastructuur, de opslag van schone energie en elektrische voertuigen. De verwachting is dan ook dat onder andere bedrijven die actief zijn op het gebied van schone energie, schone technologie en schoon water zullen gaan profiteren van deze investeringen door de overheid.

In Europa is ook een groot economisch herstelplan opgetuigd om de economie een impuls te geven na de economische klap van de coronacrisis. Het steunpakket van in totaal 1800 miljard € is deels ook bedoeld voor nieuwe investeringen in een groene infrastructuur. Twee speerpunten staan daarbij centraal, te weten ‘digitalisering’ en de ‘Greendeal’. Een groot deel van het beschikbare investeringsbudget zal gebruikt worden voor modernisering, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek en innovatie, de energietransitie, de bestrijding van klimaatverandering en de bescherming van de biodiversiteit.

the european green deal

De investeringen die door de verschillende overheden gedaan gaan worden zullen leiden tot groeikansen voor bedrijven die zich bezighouden met producten en diensten die een bijdrage leveren aan oplossingen voor de genoemde problematiek. Te denken valt bijvoorbeeld aan bedrijven die actief zijn op het gebied van alternatieve energie of die energiebesparende producten maken.

De maatregelen die worden genomen om duurzaamheid te stimuleren zorgen dan ook voor aantrekkelijke beleggingskansen. In de beleggingsportefeuilles houden we rekening met duurzaamheid bij de selectie van beleggingsfondsen en trackers.

Sluiten