piret-ilver-98MbUldcDJY-unsplash
Actueel

Herbalancering portefeuilles

Door: Gerbert Klop

Na een goed eerste kwartaal van dit jaar zijn ook in het afgelopen kwartaal de koersen van aandelen verder gestegen. Daarentegen hebben de koersen van obligaties per saldo weinig beweging laten zien. Het effect daarvan is, dat de weging van de categorie aandelen zwaarder is geworden ten opzichte van de categorie obligaties.

Om dat effect tegen te gaan zullen aan het begin van elke maand de portefeuilles worden geherbalanceerd. Het herbalanceren van een beleggingsportefeuille is het terugbrengen van de verdeling tussen aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen, vastgoed en cash tot de gewenste verhouding, de dan geldende tactische wegingen. Dat doen we door de beleggingen die in waarde zijn gestegen te verkopen en/of de beleggingen die zijn gedaald bij te kopen.

image1-2

Als voorbeeld fungeert een portefeuille met een neutraal risicoprofiel. Op dit moment hanteren wij voor dat profiel een weging van 50% voor aandelen en 32% voor obligaties. De overige procenten zijn voor alternatieve beleggingen 12%, beursgenoteerd vastgoed 5% en 1% cash.

Indien de aandelen gemiddeld met 10% stijgen en de overige categorieën blijven gelijk in koers, dan zal aan het eind van de maand de weging van aandelen zijn toegenomen tot 52,4%, want de aandelen zijn met 10% gestegen van 50 naar 55, waardoor de gehele portefeuille 105 waard is geworden.

Indien we niet zouden herbalanceren dan zou na twee maal een periode van 10% stijging bij de aandelen en gelijkblijvende koersen bij de andere categorieën de weging van aandelen in de portefeuille al gestegen zijn naar bijna 55%. Dat houdt dan ook een verhoging van het risico in, immers aan aandelen wordt een hoger risico toegedicht dan aan bijvoorbeeld obligaties of alternatieve beleggingen.

Het effect van herbalanceren

We passen herbalanceren niet alleen toe als aandelen harder stijgen dan obligaties, maar ook als aandelen harder dalen dan obligaties.

image2

Indien bij een daling van de aandelen herbalancering wordt toegepast, zal de waarde van een portefeuille sneller herstellen en eerder boven de oorspronkelijke waarde uitkomen.

image3
Sluiten