header marktontwikkelingen april 2021
Actueel

Marktontwikkelingen april 2021

Door: Gerbert Klop

De wereldwijde aandelenbeurzen hebben over de maand maart positieve maar uiteenlopende resultaten laten zien. Koploper was de VS met een plus van 7,2% (in Euro’s, de USD steeg met 3,3%), daarna volgen Europa met 6,7% en het VK met 6,1%, Japan met 4,5% en de opkomende markten (waaronder China) met “maar” 1,7% sluiten de rij af. De MSCI Wereldindex klokte maart af met een winst van 6,8%.Tot op heden komt het beursgezegde “As January goes, so goes the year” dus (nog) wel uit.

Rendementen over het eerste kwartaal van 2021 van de wereldwijde aandelenbeurzen:

marktontwikkelingen asset management

Bron: J.P. Morgan Asset Management. De rendementen zijn in lokale valuta, behalve de MSCI Asia ex-Japan en MSCI EM, die zijn in USD. Data per 31 maart 2021.

Vanaf volgende week zullen de bedrijfscijfers over het eerste kwartaal worden gepubliceerd. De beurzen wereldwijd zijn het tweede kwartaal met optimisme begonnen, geholpen door de gedachte dat overheidsinvesteringen, vaccinaties en het terugschroeven van reisrestricties een economisch herstel zullen bevorderen.

Tegenover de mooie rendementen op de aandelenbeurzen staan de negatieve rendementen op de obligatiemarkten. De oorzaak daarvan zijn de stijgende rentes, waardoor obligatiekoersen dalen. Alleen de High Yield (HY) obligaties rendeerden gemiddeld positief.

Rendementen van de diverse obligatiesectoren:

marktontwikkelingen asset management deel 2

Bron: J.P. Morgan Asset Management. De rendementen zijn in lokale valuta, behalve de EM en Global indices, deze zijn in USD. Data per 31 maart 2021.

Macro-economische cijfers

De afgelopen dagen zijn diverse macro-economische cijfers gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en ook het Centraal Planbureau (CPB) kwam met een optimistische raming. De economie gaat dit jaar groeien en trekt volgend jaar een sprintje.

De stemmingsindicator van de Europese Commissie, die is gebaseerd op de antwoorden van diverse ondernemers en consumenten op vragen over hun economische en financiële verwachtingen, is weer stijgende.

En dat geldt ook voor de werkgelegenheidsindicator van de Europese Commissie, die de baanscheppingsplannen van Europese bedrijven weergeeft.

De Eurocoin-indicator doet een voorspelling van de economische groei en staat zelfs alweer ruim boven het niveau van voor de crisis. De voorspelde groei voor het eurogebied als geheel stond in maart op bijna 1,4%.

Ook voor Nederland voorspellen de indicatoren betere economische tijden. De door de Oeso berekende conjunctuurindicator staat zelfs weer iets boven het peil van begin vorig jaar.

Het CBS onderzoekt maandelijks de stemming onder producenten en consumenten. Bij de producenten zijn de optimisten inmiddels weer in de meerderheid. Het gaat hier om bedrijven in de industrie. Zij profiteren van de aantrekkende wereldeconomie en hebben geen of minder last van de overheidsmaatregelen in verband met de pandemie.

Bij de consumenten overheerst nog wel het pessimisme. Ook al is het consumentenvertrouwen sinds dit najaar gestegen en lijkt de tweede lockdown en de derde coronagolf alsnog geen invloed te hebben op de stemming, deze indicator is nog ver verwijderd van de stand van begin vorig jaar.

Al met al geven de Europese en Nederlandse indicatoren het beeld van een herstellende economie.

marktontwikkelingen stevig economisch herstel

IMF-cijfers

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft haar verwachtingen voor de mondiale economische groei verhoogd van 5,5% naar 6%. Dat doet zij mede op basis van de extra stimulering met overheidsgeld in de Verenigde Staten. De groeiprognose voor de VS voor 2021 werd opwaarts bijgesteld van 5,1% naar 6,4%.

Toch zien deskundigen ook reden om terughoudend te blijven, wijzend op de risico’s van verhoogde volatiliteit op de Amerikaanse staatsobligatiemarkten en van een stijging in het aantal coronabesmettingen. Sommige analisten maken zich zorgen dat de recente stijging van de rentes de Federal Reserve ertoe zal zetten om de rente eerder dan verwacht te verhogen. Een sterk oplopende inflatie kan reden zijn voor de centrale bank om te denken aan minder monetaire stimulering.

Het economisch herstel in Europa verloopt moeizamer dan in de Verenigde Staten. De trage uitrol van vaccins in Europa, en vooral in Frankrijk en Duitsland, vertraagt het economisch herstel van de twee grootste economieën in de regio.

Dat is ook terug te zien in het recent gepubliceerde banenrapport in de VS waaruit bleek dat er in maart 916.000 banen zijn bijgekomen vergeleken met februari. En dat is de grootste stijging sinds augustus.

Sluiten