Toezicht

Study
Documenten

Toezicht, Kwaliteit en Betrouwbaarheid

Toekomstbeleggen is een onderdeel van Comfort Vermogensbeheer B.V.

De vermogensbeheerders van Comfort Vermogensbeheer zijn DSI-gecertificeerd en opgenomen in het register van Dutch Securities Institute (DSI). DSI richt zich op het bevorderen van de deskundigheid en de integriteit van de financiële dienstverlening.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een vergunning verleend aan Comfort Vermogensbeheer. AFM houdt toezicht op financiële markten: sparen, beleggen, verzekeren en lenen.

Comfort Vermogensbeheer valt onder de Beleggerscompensatiestelsel (BCR). Deze regeling biedt een vergelijkbare bescherming als de Collectieve garantieregeling aan beleggers bij effecteninstellingen die geen bank zijn.

De Nederlandse Bank (DNB) behoudt het toezicht op Comfort Vermogensbeheer. Zij controleren of financiële ondernemingen hun verplichtingen nakomen.

Comfort Vermogensbeheer aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Voor klachtenafhandeling conformeren wij ons bindend aan de richtlijnen van KiFiD. Meer informatie over de klachtenafhandeling is terug te vinden op de website www.kifid.nl.

Vergelijkende Kosten Maatstaf

Bij Toekomstbeleggen vinden we het belangrijk dat u de kosten inzichtelijk heeft en dat u deze kunt vergelijken met andere aanbieders van beleggingsproducten. Uiteraard geldt ook in dit geval ‘’alle waar naar zijn geld’’. Waarmee we bedoelen te zeggen dat kosten slechts één element zijn bij het realiseren van het rendement.

De jaarlijkse kosten voor Toekomstbeleggen, inclusief BTW, zijn als volgt opgebouwd:

Kostensoort
Percentage over het vermogen
Lopende kosten factor fondsen/trackers*
0,25%
Administratievergoeding Binck Giro
0,275%
Beheerfee Toekomstbeleggen
0,97%
Totale jaarlijkse kosten
1,495%

*Let op; de lopende kosten factor is een gemiddelde en loopt uiteen van ongeveer 0,22% bij matig defensief tot 0,28% bij offensief. Deze kosten zijn verwerkt in het rendement van de fondsen en/of trackers en worden niet apart berekend.

Documenten

Bijgaand treft u een aantal PDF documenten aan met betrekking tot de organisatie en procedures wat betreft de dienstverlening van Toekomstbeleggen.

Sluiten