Vermogen vandaag, voor de dag van morgen.
Inloggen

Via onderstaande inlog heeft u 24/7 inzicht in uw beleggingen. Niet alleen kunt u de waarde van uw portefeuille monitoren, u kunt in deze beveiligde web omgeving ook zien wat de beheerders hebben gemuteerd en wat de ontwikkeling is van uw beleggingsresultaat.

Inloggen portaal

Voor geïnteresseerden is er ook de nodige economische berichtgeving te raadplegen.

Sluiten