Vermogen vandaag, voor de dag van morgen.
Beleggen voor uw pensioen

Beleggen voor uw pensioen

Toekomstbeleggen is er niet alleen als alternatief voor uw vrij belegbare vermogen, maar biedt u ook de mogelijkheid om op een flexibele en transparante manier een aanvulling op uw toekomstig pensioeninkomen te regelen. Wij noemen dit Pensioenbeleggen.

Dit is belangrijk omdat de verantwoordelijkheid voor een goed pensioen steeds meer uw eigen verantwoordelijkheid wordt. Nu de spaarrentes geminimaliseerd zijn, is beleggen voor de opbouw uw pensioen een goed alternatief.

Gelukkig betaalt De Belastingdienst mee aan de opbouw van uw pensioen. De jaarlijkse stortingen die u doet, mag u aftrekken van uw belastbare inkomen.

In ruil voor dat belastingvoordeel gelden de volgende spelregels:

  • U mag het geld niet zomaar opnemen;
  • Er is een maximum bedrag dat u per jaar mag storten (dit heet de jaarruimte);
  • U dient met het geld een lijfrente-uitkering aan te kopen;
  • Over uw lijfrente-uitkering betaalt u te zijner tijd inkomstenbelasting.

Na uw pensioenleeftijd laat u het totale opgebouwde vermogen uitkeren en betaalt u alsnog belasting. Maar dan vaak wél tegen een lager belastingtarief. Bovendien valt het totale vermogen dat u op deze manier heeft opgebouwd voor uw pensioen fiscaal in Box 1. U betaalt hierover dus geen vermogensrendementsheffing (Box III).

Toekomstbeleggen biedt u de mogelijkheid om door middel van beleggen uw pensioen op te bouwen en/of aan te vullen:

  • Lijfrenterekening direct via Toekomstbeleggen (vanaf € 25.000);

Het opbouwen van uw pensioenaanvulling door middel van beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde die u opbouwt is onderhevig aan fluctuaties en daarom is vooraf niet bekend wat de eindwaarde van uw lijfrenteproduct zal zijn. Uw adviseur kan samen met u bespreken of deze vorm van pensioenopbouw passend is.

Sluiten