how-to-invest-in-stocks
Beleggen

Wij zijn van mening dat het beleggen van een deel van uw vermogen goed gecombineerd kan worden met het sparen via uw spaarrekening. Sterker nog, het verleden leert dat financiële doelen door een combinatie van beide vaak beter gerealiseerd kunnen worden.

Dit betekent niet dat sparen gelijk is aan beleggen. Bij de verwachte hogere rendementen behoren uiteraard bepaalde risico’s. Echter deze zijn beheersbaar en sluiten aan bij wat u zelf als acceptabel ervaart. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn uw afhankelijkheid van het vermogen, het aantal jaren dat u wilt beleggen en de risico’s die u zowel financieel als mentaal kunt en wilt nemen. De stelregel is dat uw risico lager wordt naarmate u langer de tijd heeft uw beleggingen te laten renderen.

Uiteindelijk zal de opbouw en het beheer van uw beleggingsportefeuille regelmatig afgestemd worden op wat u zelf als wenselijk en acceptabel heeft aangegeven. Hierbij kunt u erop vertrouwen dat de samenstelling van uw beleggingsportefeuille is afgestemd op de actuele economische omstandigheden en dat de monitoring hiervan met vaste regelmaat geschiedt met behulp van de analyses van onafhankelijke onderzoeksinstituten.

Sluiten