how-to-invest-in-stocks
Geschiktheidscheck

Hoewel de spaarrentes zeer laag zijn, en velen op zoek zijn naar alternatieven voor sparen, is beleggen niet voor iedereen een passend alternatief. Voorkom daarom dat de lage spaarrente u aanzet tot verkeerde keuzes.

Om te kunnen bepalen of Toekomstbeleggen voor u een passend alternatief is, vragen we u eerst antwoord te geven op een tweetal vragen.

Vraag 1

Accepteert u het (geringe) risico dat uw vermogen op enig moment met 12% of meer in waarde daalt? Als dit het geval is vragen we u ook de tweede vraag te beantwoorden. Als u dit risico echter niet accepteert vinden wij dat sparen momenteel voor u nog steeds de best passende oplossing is.

Vraag 2

Kunt u dit deel van uw vermogen voor een periode langer dan 5 jaar beleggen? Zo ja, dan kunt u de vervolgstappen (zie homepage) afronden. Als een periode van 5 jaar voor u te lang is, of als u dat nu nog niet kunt inschatten, adviseren wij u te gaan sparen.

Vraag 3

Bij de selectie van beleggingen houdt Toekomstbeleggen.nl rekening met duurzaamheid. Duurzaamheid is echter geen doorslaggevende factor, aangezien wij ook kijken naar historische rendementen, bewegelijkheid, kosten en dergelijke. Indien u volledig duurzaam wilt beleggen, is de dienstverlening van Toekomstbeleggen.nl niet geschikt voor u.

* De uitgebreide toelichting betreffende duurzaamheid en het toepassen hiervan leest u in het onderstaande beleidsdocument:

Sluiten