how-to-invest-in-stocks
Rekentool

Rekentool

Uw vermogen is geen doel op zich, maar een middel om uw financiële doelen te verwezenlijken. Daarom is het belangrijk om vooraf globaal te weten welke vermogensopbouw u kunt verwachten bij het accepteren van bepaalde risico’s.

Via de bijgaande rekentool kunt u zelf berekenen welke vermogensopbouw te verwachten is in combinatie met welk gewenst risico. Rekent u zelf niet rijk! De praktijk is dat de uiteindelijke rendementen op de lange termijn het hoogst zijn wanneer u de meeste risico’s accepteert.

We adviseren u een combinatie te kiezen die Toekomstbeleggen.nl realistisch acht. Toekomstbeleggen.nl acht een rendement van 4% bij Matig Defensief, 5% bij Neutraal, 6% bij Matig Offensief en 7% bij Offensief haalbaar op lange termijn. Deze rendementen zijn netto na aftrek van kosten. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het onderdeel ' Toekomstbeleggen'.

Bereken uw inleg
Eindkapitaal vul hier uw doelvermogen in
Duur vul hier de looptijd in jaren in
Rendement % het jaarlijks rendement dat u verwacht
Eenmalige inleg eenmalige inleg bij aanvang
Inleg per jaar
Inleg per maand
Bereken uw eindkapitaal
Inleg per jaar vul hier uw inleg per jaar in
Inleg per maand
Duur vul hier de looptijd in jaren in
Rendement % het jaarlijks rendement dat u verwacht
Eenmalige inleg eenmalige inleg bij aanvang
Eindkapitaal
Sluiten