sara-kurfess-untSDM2Hihg-unsplash
Actueel

Des te langer je spaart, des te minder je koopt

Door Leendert-Jan Visser

Wat we al langer geleden in onze nieuwsbrief suggereerden, is nu het ‘nieuwe normaal’ geworden. Nagenoeg alle grootbanken in Nederland hebben hun vermogensgrens voor de berekening van negatieve rente verlaagd naar € 100.000. Vanaf die vermogensgrens gaat u dus rente aan de bank betalen in plaats van rente ontvangen. Dat staat haaks op hoe we veelal zijn opgevoed; geld opzij zetten om er op een later tijdstip iets van te kunnen kopen. De werkelijkheid van dit moment is echter dat u als vermogende met een spaarsaldo van boven de € 100.000 rente betaalt in plaats van ontvangt. En hiermee wordt uw gespaarde vermogen elk jaar automatisch minder waard.

Uiteraard kan uw bank hier weinig aan doen. Het is de Europese Centrale Bank die onze banken rente doorberekent als zij hun overtollige middelen in Frankfurt stallen. En die rente wordt nu door uw bank aan u doorberekend. Gelet op de uitspraken van de ECB, en het door haar gevoerde beleid, is er op korte termijn geen verandering te verwachten. Sterker nog, banken sluiten niet uit dat de grens van € 100.000 nog verder verlaagd zal worden, waardoor nog meer spaarders hiervan ‘de dupe’ zullen worden. Geld sparen ‘kost dus geld’.

Maar helaas wordt er niet alleen door uw bank van uw spaargeld ‘gesnoept’. Als uw vermogen een bepaalde grens te boven gaat wil ook de Nederlandse Belastingdienst zijn deel. Een simpele rekensom op de site van de belastingdienst laat dit zien:

image1-3

* Een weergave van de belastingdruk over spaargeld voor twee partners met totaal € 300.000 spaarvermogen.

En tenslotte ligt er nog een andere ‘vijand’ op de loer; de inflatie. Het ziet er namelijk naar uit dat de inflatie in ieder geval de komende maanden (substantieel) verder zal stijgen, hetgeen de koopkracht van uw gespaarde vermogen nog verder zal aantasten.

image2-2

* Links een grafiek van de situatie 20 jaar geleden en nu. De grijze staaf geeft de ontvangen rente aan en de blauwe staaf de geldontwaarding. Rechts de koopkracht ontwikkeling bij een inflatie van 2%.

Al met al een vervelende situatie als u met behulp van sparen een kapitaal wenst te vergaren, waarmee u bepaalde financiële doelen, bijvoorbeeld een aanvulling op uw pensioen, wenst te realiseren. Sterker, het realiseren van bepaalde toekomstige financiële doelen is onder de huidige omstandigheden met alleen sparen nagenoeg onmogelijk geworden.

Een vlugge rekensom leert dat bij een inflatie van 2%, een negatieve rente van 0,5% en een belastingdruk van ongeveer 0,7% (zie eerdere uiteenzetting) uw vermogen wat koopkracht betreft met ongeveer 3,2% per jaar in waarde afneemt. We hoeven u uiteraard niet voor te rekenen wat er gebeurt als deze situatie een aantal jaren aanhoudt of de inflatie binnenkort naar 3% of 4% oploopt.

Zonder u ‘nu onmiddellijk over de streep van beleggen te willen trekken’, willen we u wel attenderen op de mogelijkheid van beleggen als alternatief voor (een deel van) uw spaargeld. Het is een overweging waard, zeker als u uw vermogen voor meerdere jaren niet nodig heeft en u de risico’s van bepaalde waardefluctuaties wenst te accepteren.

Hoe zich de rendementen na inflatie verhouden over de hele lange termijn kunt u hieronder in de grafiek zien. Er wordt een vergelijking gemaakt van het rendement van een spaarrekening met het rendement van een belegging in obligaties en aandelen. De conclusie is duidelijk; ondanks tussentijdse waardedalingen, levert een belegging meer op dan sparen alleen.

image3-2

*De rendementsontwikkeling van $ 1 geïnvesteerd in obligaties, aandelen of sparen

Op onze website www.toekomstbeleggen.nl kunt u meer lezen over de mogelijkheden van beleggen en vermogensbeheer. Al vanaf € 10.000 kunt u uw vermogen in beheer geven. Tevens heeft u de mogelijkheid om periodiek bij te storten en op die manier zonder transactiekosten te werken aan de opbouw van uw doelvermogen.

Via de genoemde website kunt u gebruik maken van een rekentool om te berekenen welk bedrag u moet beleggen voor het behalen van een doelvermogen of welk doelvermogen er haalbaar is bij een bepaalde periodieke storting.

Als uitgangspunt voor de komende jaren hanteren wij de volgende beleggersprofielen met de bijbehorende beleggingshorizon en bandbreedte van het verwachte netto rendement.

image4-2

Aanmelden als klant kan via de genoemde website en voor vragen verwijzen we u graag naar onze contactgegevens.

Bijstorten in Toekomstbeleggen.nl

In navolging van het eerdere artikel over het verlies aan koopkracht van spaargeld als gevolg van de negatieve rente, de inflatie en de mogelijke vermogensrendementsheffing, attenderen we u als bestaande klant graag op de mogelijkheden van periodiek bijstorten in uw beleggingsportefeuille.

Zeker nu uw spaargeld negatief rendement oplevert, en u wellicht een deel van uw inkomen/winst kunt reserveren voor de langere termijn, is het periodiek opbouwen van vermogen met behulp van beleggingen een uitgelezen mogelijkheid. En dat is eenvoudig te effectueren. Via het gekoppelde bankrekeningnummer regelt u een automatische periodieke overboeking naar het IBAN nummer dat u bij Binck Bank heeft. Dagelijks monitort Toekomstbeleggen.nl of er bedragen ontvangen worden. Als dat het geval is zorgen wij dat er op de eerstvolgende mogelijkheid, dat is de eerstvolgende dinsdag, een uitbreiding van uw beleggingen wordt gedaan ter waarde van uw boeking.

Daarnaast zorgen wij dat er per de eerste beursdag van de maand een herbalancering plaats vindt van uw beleggingsportefeuille. Zo zorgen we er enerzijds voor dat uw beleggingen in balans blijven wat betreft de vermogensverdeling die past bij uw beleggersprofiel, en anderzijds blijft uw beleggingsportefeuille voortdurend afgestemd op de actuele economische en maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen.

image5
Sluiten