Vermogen vandaag, voor de dag van morgen.
Laat u adviseren

Voordat u de keuze maakt om via een lijfrente aanvullend pensioen op te bouwen, adviseren wij u vooraf advies in te winnen bij een financieel adviseur om na te gaan wat uw mogelijkheden zijn en om te bespreken of een lijfrente voor u de best passende manier van een pensioenaanvulling is.

Ook als u de opgebouwde waarde van een reeds bestaande lijfrenterekening of lijfrenteverzekering wenst over te boeken naar Toekomstbeleggen, adviseren we u dit in samenspraak met een financieel adviseur te doen. Samen met uw adviseur kunt u dan bespreken wat de fiscale mogelijkheden en consequenties zijn van zo’n waardeoverdracht.

Als u de keuze gemaakt heeft om door middel van beleggen uw gewenste pensioenaanvulling te realiseren, bepaalt u samen met uw adviseur aan de hand van uw persoonlijke situatie, wensen en risico acceptatie welk beleggersprofiel voor u van toepassing is (variërend van defensief tot offensief). Aan de hand van dit beleggersprofiel vindt vervolgens door Toekomstbeleggen de vermogensverdeling van uw lijfrentekapitaal plaats.

Uiteraard kunnen ook wij u in contact brengen met een financieel adviseur die u kan informeren over de fiscale mogelijkheden en u kan adviseren met betrekking tot de gewenste en passende pensioenoplossing.

Sluiten