nick-fewings-xiiUq3BtlNc-unsplash
Actueel

Fonds in de spotlights: DeGroof Petercam Emerging Markets Sustainable Bonds Fund

Door: Guido van Hattem

In februari 2018 kochten wij de eerste posities aan van het obligatiefonds van DeGroof Petercam dat in obligaties belegt in Emerging Markets. Het fonds wordt actief gemanaged door de Belgische fondsbeheerder DeGroof Petercam en maakt uitgesproken keuzes. Vanuit duurzame overtuigingen belegt het fonds bijvoorbeeld niet in Rusland of China.

De motivatie om een dergelijk obligatiefonds in de portefeuilles op te nemen ligt in spreiding en diversificatie. De rentes liggen in de meeste Opkomende Landen op een hoger dan niveau dan in de rest van de wereld het geval was (en deels is). Het fonds belegt vrijwel uitsluitend in Staatsobligaties van Opkomende Landen, dit kunnen ook lagere overheden zijn. Het palet aan obligaties is zeer divers, denk hierbij aan eeuwigdurende obligaties, reguliere staatsobligaties, obligaties aan de inflatie gekoppeld, nulcouponobligaties, Credit Linked Notes en gedekte obligaties. De obligaties worden aangehouden in ‘lokale’ valuta en niet afgedekt naar EUR of USD.

Het fonds belegt in ongeveer 200 verschillende obligaties met grotere posities in Staatsobligaties van Polen, Mexico, Indonesië, Zuid-Afrika, Uruguay en Roemenië. Het zwaartepunt van de portefeuille ligt bij obligaties met een looptijd van zeven tot tien jaar. Het grootste gedeelte van de obligaties kent een coupon van 4 tot 8%.

Destijds hebben we dit fonds opgenomen vanwege het gedegen beleggingsbeleid, de duurzame insteek, zeer acceptabele kosten en het goede track-record. Dat is nog steeds van toepassing.

Het fonds verslaat vergelijkbare index zeer ruim, zowel op korte als op lange termijn.

Bron: Morningstar. Rendementen DPAM Emerging Markets tegenover de Categorie (Obligaties Wereldwijd Emerging Markets – Lokale Valuta) en Categorie Index (JPM GBI-EM Global Diversified TR USD)
Bron: Morningstar. Rendementen DPAM Emerging Markets tegenover de Categorie (Obligaties Wereldwijd Emerging Markets – Lokale Valuta) en Categorie Index (JPM GBI-EM Global Diversified TR USD)
Bron: Morningstar. De groei van €1.000 vanaf 2013 van het fonds, de categorie en de categorie index.
Bron: Morningstar. De groei van €1.000 vanaf 2013 van het fonds, de categorie en de categorie index.

Periodiek hebben wij overleg met onze contactpersonen bij DeGroof Petercam. Op basis hiervan en de goede prestaties handhaven wij de posities in dit fonds.

Sluiten