terugblikken
Actueel

Terugblik 2023: Onzekerheid als constante factor

Door: Leendert-Jan Visser

Ook het afgelopen jaar werd weer gekenmerkt door allerlei economische, maatschappelijke en financiële onzekerheden. Vandaar de keuze voor ‘de kop’ van dit artikel. Van ongewisse inflatieontwikkelingen en stijgende rentetarieven tot de aanval van Hamas op Israël en de problemen bij een aantal regionale US-banken.

En de media, op zoek naar nieuws, wakkerden het onzekere gevoel bij beleggers nog eens extra aan. De artikelen over kunstmatige intelligentie (AI) en de mogelijke (negatieve) gevolgen hiervan, en de ondergang van Silicon Valley Bank en andere kredietverstrekkers, nodigden dit jaar niet uit om te gaan beleggen. Echter, bij de keuze om al dan niet te gaan beleggen, of te blijven beleggen, moet niet uit het oog verloren worden hoe goed en efficiënt de markten kunnen functioneren. Concreet, bepaalde ontwikkelingen en nieuwsfeiten worden snel door de marken geabsorbeerd en verdisconteerd in de koersen. Daarom is het belangrijk om als belegger goed voor ogen te houden dat je nooit aan beleggen toekomt als je blijft wachten tot het moment dat er geen onzekerheden, zorgen en problemen meer zijn. De sleutel tot succesvol beleggen ligt in het houden van de focus op de beleggingsdoelstellingen en het langetermijnperspectief, waarbij niet gedacht wordt in dagen maar in jaren.

Bron: CharlieBilello. De faillissementen van een drietal banken in het voorjaar van 2023 behoorden tot de top-5 grootste bankfaillissementen in de VS ooit. Het negatieve effect op de financiële markten was echter maar van zeer korte duur.
Bron: CharlieBilello. De faillissementen van een drietal banken in het voorjaar van 2023 behoorden tot de top-5 grootste bankfaillissementen in de VS ooit. Het negatieve effect op de financiële markten was echter maar van zeer korte duur.

Het jaar 2023

Als we terugkijken op het afgelopen jaar kunnen we niet anders dan concluderen dat ook 2023 weer een jaar is geworden waarin de Centrale Banken met hun monetaire beleid een cruciale rol speelden.

Het jaar begon voor zowel aandelen- als obligatiebeleggers zeer voorspoedig. De sterk gedaalde kapitaalmarktrente in de eerste maand van het jaar voedde de hoop bij beleggers dat de cyclus van renteverhogingen door Centrale Banken op zijn einde zou lopen. Deze hoop werd versterkt door de problemen die bij de regionale banken in Amerika waren ontstaan als gevolg van verliezen op eigen obligatiebeleggingen en het onttrekken van spaargelden door spaarders ten gunste van een belegging in geldmarktfondsen. Echter, deze hoop werd door dezelfde Centrale Bankiers al snel getemperd met de mededeling dat de rente verder verhoogd zou gaan worden als de hardnekkige inflatieontwikkelingen daar reden voor zouden zijn.

Toch ontkwamen de Centrale Bankiers er niet aan om een mildere toon aan te slaan over hun rentebeleid toen na de zomer bleek dat de inflatieontwikkelingen steeds gunstiger werden. De doelstellingen die de Centrale Banken hanteren in hun monetaire beleid (een inflatie van ongeveer 2%) kwamen namelijk weer binnen handbereik. Voor de aandelen- en obligatiemarkten kwam deze ontwikkeling precies op tijd. Het was de reden voor een forse herstelbeweging vanaf de laatste week van oktober tot nu toe. Alle verliezen van de zomermaanden werden weer goedgemaakt en de indices sloten het jaar af nabij hun hoogste standen van het jaar.

Bron: True Insingts, Investing.com. Net als in andere economieën geval was, daalde de inflatie ook in Amerika substantieel in de achterliggende maanden. In het huidige tempo gaan we snel richting het ‘doelpercentage’ van 2%.
Bron: True Insingts, Investing.com. Net als in andere economieën geval was, daalde de inflatie ook in Amerika substantieel in de achterliggende maanden. In het huidige tempo gaan we snel richting het ‘doelpercentage’ van 2%.

Impact gebeurtenissen op financiële markten

Als we naar de geopolitieke omstandigheden van 2023 kijken moeten we concluderen dat de financiële markten ‘de muur van zorgen’ met succes hebben beklommen. De oorlog in de Oekraïne, de spanningen tussen China en Taiwan en zelfs de oorlogsverklaring van Hamas aan Israël, lieten de financiële markten onberoerd.

En ook de mindere gang van zaken wat betreft de economie van Europa, dat nu officieel in recessie verkeert, en China konden geen roet in het eten gooien. Met dank aan de solide economische groei in de VS, waar de consumenten hun aanwezige ‘Corona’ spaargelden consumeerden en de overheid ruimhartig spendeerde, sloot de wereldeconome het jaar 2023 zelfs met robuuste economische groeicijfers af.

Bron: Congressional Budget Office, JPMAM, June 2023. In combinatie met de omvangrijke fiscale stimuleringen de afgelopen jaren, beginnen de rentestijgingen in de VS ‘pijn’ te doen. Het CBO (soort van Algemene Rekenkamer) gaat ervan uit dat binnen afzienbare termijn de uitgaven van de overheid de inkomsten structureel gaan overschrijden.
Bron: Congressional Budget Office, JPMAM, June 2023. In combinatie met de omvangrijke fiscale stimuleringen de afgelopen jaren, beginnen de rentestijgingen in de VS ‘pijn’ te doen. Het CBO (soort van Algemene Rekenkamer) gaat ervan uit dat binnen afzienbare termijn de uitgaven van de overheid de inkomsten structureel gaan overschrijden.

Het is daarom ook geen verrassing dat met name de Amerikaanse aandelenbeurzen de kartrekkers waren van 2023, hierbij aangevoerd door de intussen bekende ‘Magnificent 7’. Hiertegenover stond ook dit jaar weer het zeer slechte resultaat van de Chinese aandelenbeurzen. Teleurgesteld door de starre houding van de Chinese regering, om de economie die zwaar te lijden heeft onder de vastgoedcrises (ongeveer 25% van het BNP is gerelateerd aan de vastgoedsector) te ondersteunen en stevige monetaire maatregelen, deden met name de professionele beleggers hun Chinese aandelen van de hand. Met als gevolg dat de waardering van Chinese aandelen, en aandelen in Opkomende Economieën in het algemeen, momenteel noteren tegen historisch lage waarderingen. Over één jaar weten we of de verliezers van 2023 de winnaars zullen zijn van 2024.

Onderstaand nog twee afbeeldingen voor een duiding van de teleurstellende resultaten van Chinese (IT) aandelen en de immense grootte van de Magnificent 7 qua beurswaarde.

Bron: LSEG Datatream / Cardano. Per saldo is de beurswaarde van de beursgenoteerde Chinese IT sector in 10 jaar tijd gelijk gebleven. Terwijl in de VS deze sector met ongeveer 450% in beurswaarde is gestegen.
Bron: LSEG Datatream / Cardano. Per saldo is de beurswaarde van de beursgenoteerde Chinese IT sector in 10 jaar tijd gelijk gebleven. Terwijl in de VS deze sector met ongeveer 450% in beurswaarde is gestegen.
Bron: MSCI Allspring Global Investments. De waarde van een zevental US IT aandelen in de wereldwijde MSCI ACWI Index is momenteel groter dan de waarde die alle aandelen uit het Verenigd Koninkrijk, China, Japan en Frankrijk in deze index vertegenwoordigen.
Bron: MSCI Allspring Global Investments. De waarde van een zevental US IT aandelen in de wereldwijde MSCI ACWI Index is momenteel groter dan de waarde die alle aandelen uit het Verenigd Koninkrijk, China, Japan en Frankrijk in deze index vertegenwoordigen.
Sluiten